ซีรี่ย์ for Dummies

Owen has dreamed of currently being an astronaut his whole lifetime, but dwelling on Jupiter's moon Europa isn't all it's cracked up to become. Sooner or later, on a dull satellite upkeep mission, he breaks ... See complete summary » Director:

Walter and Madge have developed apart: he life on the floor and she or he life to the ceiling. When Walter tries to reignite their outdated romance, the couple have to face their equilibrium.

An area fantasy about an explorer who pays a visit to an unusual cathedral built with natural elements.

ในวันแต่งงานของจ้าวอู๋จี้ พ่อของเขาคือจ้าวเจี่ยน ประมุขใหญ่ของหอต้าฟงถูกลอบฆ่า ฆาตกรคือ ดูหนังออนไลน์ ซ่างกวนเยิ่น ประมุขรองของหอต้าฟงนั่นเอง โดยซ่างกวนเยิ่นทำไปเพื่อสวามิภักดิ์กับตระกูลถังที่เป็นศัตรูกันมานาน ซึ่งหอต้าฟงเปรียบเหมือนผู้นำชาวยุทธจักรด้านธรรมะ ส่วนตระกูลถังถนัดในการใช้พิษเป็นฝ่ายอธรรม จ้าวอู๋จี้จึงออกเดินทางไปล้างแค้นแทนพ่อ

The film exhibits where by Burton was headed, and acquired him more awareness as a filmmakers further than just a visual artist.

Logline: Inside of a dusty Texas bar, a chatty stranger insists on putting up a discussion Along with the male sitting ดูหนัง beside him. The more this out-of-towner talks, the greater obvious it is actually he's not from 'spherical below. Heck, he is not even from this planet! Depending on the short Tale by Joe R. Lansdale.

The Driver carries an arrogant rock star who would like to get from her bodyguards in the driving force's BMW.

It’s the type of state of affairs you’d see in the element-length catastrophe film and find tricky to consider, apart from this time the tension and hazards are true.

Simon, a deeply spiritual person living in the 4th century, wishes to be nearer to God so he climbs a column. The Satan would like him to come right down to Earth and is attempting to seduce him.

This short film directed by Ben Franklin and Anthony Melton discounts with the topic of bullying, as well as a youthful man who summons an historic spirit in order to seek out revenge.

This colorful series qualified prospects preschoolers place to space through a fantastical dollhouse of pleasant mini-worlds and irresistible kitty characters.

Inside a box full of curio, a puppet that's recently freed from his strings explores a dusty and forlorn professional place. The explorer will become ensnared into miniature tailor shop by infant-faced dolls.

Logline: On hitting puberty, a high-school boy realizes he is homosexual and faces prejudice from his mothers and fathers and pals.

Determined by the book number of the identical identify specializing in a gaggle of youthful girls who start their very own babysitting provider.